Jako François Ravaillac

Já neprobodl krále
ve víře jeho stínu
a tam před Notre Damem
nepřiznal jsem vinu

Já nebyl na Place de Gréve
kde odmítli mi Salve
tam čekalo se na krev
a řev, až duši vyrve

Já nečekal jsem s knězem
mně neklesala ruka
když náhle s prvním řezem
přicházela muka

Já nehleděl jsem k nebi
a nehledal v něm spásu
a nemodlil se, abych
šel co nejdřív k ďasu

Tak jako tak, cítím se jak
François Ravaillac
přibitý k mučidlům
napnutý jako prak

Tak jako tak, cítím se jak
François Ravaillac
přibitý k mučidlům
napnutý jako prak

Já nevím, jestli svatý
a nebo tyran možná
byl Jindřich zvaný čtvrtý
to se těžko pozná

Já v Paříži jsem nežil
a nechtěl bych je soudit
prý starý styl se přežil
a krev zas může proudit

Já neprobodl krále
a neposlal ho k čertu
když ušklíbl se, ale
vražednému žertu

Já nevídávám dodnes
tu tvář nad jiné bledou
to ďábel hříchy odnes´
já nevláčím je s sebou

Tak jako tak, cítím se jak
François Ravaillac
přibitý k mučidlům
napnutý jako prak

Tak jako tak, cítím se jak
François Ravaillac
přibitý k mučidlům
napnutý jako prak